دوره حضوری پرورش زنبور عسل

مدارک

_ موسسه مهرگان اندیشه سبز آریان با مجوز رسمی از سازمان نظام مهندسی کشاورزی به شماره ۱۴۰۹۷۰۷۰۹

_ قابلیت ارائه مدرک جهت اخذ تسهیلات با بهره پایین جهت کارآفرینی و اشتغالزایی

_ آموزش و ارائه مشاوره و پشتیبانی تا زمان راه اندازی کار توسط متخصصان توانمند

نمونه مدارک ارائه شده:

بستن